La deg inspirere av hva disse organisasjonene har fått til:

Siste nytt:

Slik fordeler vi midlene i 2015


27 27 % gikk til tiltak for somatisk helse
23 23 % gikk til tiltak for funksjonshemmede
22 22 % gikk til bedre levevilkår
21 21 % gikk til psykisk helse
7 7 % gikk til andre prosjekter og ExtraExpress

Totalt 240 mill fordelt på 734 prosjekter

  • · 27 % gikk til tiltak for somatisk helse
  • · 23 % gikk til tiltak for funksjonshemmede
  • · 22 % gikk til bedre levevilkår
  • · 21 % gikk til psykisk helse
  • · 7 % gikk til andre prosjekter og ExtraExpress

64 133, 8 millioner kroner gikk til helse- og rehabiliteringsprosjekter
34 71,9 mill kroner gikk til forskning
2 4,7 millioner kroner gikk til ExtraExpress

Slik er fordelingen mellom helse- og forskningsprosjekter

  • · 133, 8 millioner kroner gikk til helse- og rehabiliteringsprosjekter
  • · 71,9 mill kroner gikk til forskning
  • · 4,7 millioner kroner gikk til ExtraExpress

Se alle tildelinger for 2015