Onsdag 22. april avholdt ExtraStiftelsen sitt årlige årsmøte. Foto: Håkon Dagestad

Det er ExtraStiftelsen sitt styre som inviterer til årsmøtet, årets møte var det viktigste på mange år.

Den norske fordelingspolitikken av tippemidler har vært under endring siden regjeringsskifter 2013. Mye på grunn av påtrykk fra ESA/EU har myndighetene i Norge sett nødvendigheten i å rydde opp i den norske spillpolitikken. Samtidig uttrykkes det krystallklart fra regjeringshold at enerettsmodellen skal bevares.

Helseutfordringene og organisasjonenes behov for støtte til prosjekter ser også annerledes ut i 2015. Overskuddet fra Extra-spillet har i snart 20 år blitt kanalisert gjennom ExtraStiftelsen og til helseformål.

Hovedmålet skal fortsatt være å få finansiert helseprosjekter gjennom den frivillige innsatsen rundt omkring i landet. På årsmøtet ble det diskutert de store linjene som vil legge føringer for de neste årene. Årsmøtet diskuterte blant annet til flere tildelinger per år.

ExtraStiftelsen skal være en dynamisk ordning som gir grobunn for de gode og nyskapende ideene.

Last ned årsmeldingen 2014