Foto: colourbox.com

I 2014 gjennomførte ExtraStiftelsen en pilotordning med et forenklet søknadsskjema og hurtig behandling for mindre prosjekter. Formålet med ordningen var at det skulle gå raskere fra idé til gjennomføring av prosjekter.

Det ble gjennomført to søknadsrunder i september og november. Tilbakemeldingene fra organisasjonene var svært positive, noe som ble vektlagt under evalueringen.

Styret vedtok denne uken ExtraExpress skal bli en fast ordning. Det vil fortsatt kun være medlemsorganisasjonene kan benytte seg av ordningen.

Søknadskjema blir tilgjengelig i ExtraWeb i løpet av sommeren.

Les mer om ExtraExpress og sjekk om du kan søke her.

Dette er ExtraExpress

  • En ordning for ExtraStiftelsens medlemsorganisasjoner.
  • Kan søke om prosjektstøtte fra 5.000-30.000 kroner.
  • Søknadskjema går gjennom ExtraWeb.
  • Søknadsfrist 15. september og 15. mars.
  • Åtte ukers behandlingstid.
  • Mulighet til å vinne ekstra pengestøtte gjennom ExtraExpress-trekning på NRK1.