Foto: colourbox.com

– Forskning og kunnskapsbygging er viktig for de frivillige helse- og rehabiliteringsorganisasjonene, sier generalsekretær i ExtraStiftelsen, Hans Christian Lillehagen.

Siden starten i 1996 har ExtraStiftelsen støttet totalt 816 forskerstillinger gjennom organisasjonene, der mange av forskningsprosjektene har blitt til varige tilbud i helsetilbudet i Norge.

Ny søknadsrunde

1. mars 2016 åpnes en ny søknadsrunde for forskningsmiljøer, og midlene skal nå knyttes til forskning enda tettere opp mot helseutfordringene som innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

– Den nye innretningen åpner for viktig forskning som fram til nå ikke har hatt mange finansieringsmuligheter, forteller Lillehagen, og legger til at det er et ønske fra medlemsorganisasjonene til ExtraStiftelsene å innrette forskningen på denne måten.

– Det er organisasjonene selv som har sett dette behovet og bidrar til viktig kunnskap om pasientenes helsetjeneste, nærmest der behandlingen skjer ute i kommunene, og i krysningspunktet mellom behandlingsnivåene, sier han.

Forskning tett på brukerne

Målet er at forskningen som støttes av ExtraStiftelsen skal være så tett på brukerne som mulig.

– Brukermedvirkning får nå en større plass i ExtraStiftelsens forskning, både i utvikling av forskningsdesign og i selve gjennomføringen av forskningsprosjektene. Vi ser fram til å se hvilke søknader vi får inn på den nye ordningen, sier Lillehagen.

Generalsekretær i ExtraStiftelsen, Hans Christian Lillehagen. Foto: Yann Aker

Klinisk forskning

Selv om innretningen for forskningsmidler nå i hovedsak retter seg inn mot kommunehelsetjenesten og samhandling, vil det fortsatt være mulig å søke om støtte til klinisk forskning.

– Klinisk forskning står fremdeles sentralt hos oss. Mye av kunnskapsutviklingen skjer i spesialisthelsetjenesten, så det blir fremdeles muligheter for denne typen søknader, sier Lillehagen.

Samarbeid med organisasjon

For å søke om forskningsmidler fra ExtraStiftelsen må man samarbeide med en av våre søkerorganisasjoner. Oversikt over disse – og en gjennomgang av søknadsprosessen finner du her. Søknadsfristen for forskningsmidler er 1. juni, men merk at organisasjonene har egne frister før denne. Vær derfor tidlig ute med å etablere kontakt!

Sjekk også de nye retningslinjene for forskningsprosjekter støttet av ExtraStiftelsen her.

 

SJEKK  HVA ORGANISASJONENE HAR FÅTT TIL UNDER: