Generalsekretær i Unge funksjonshemmede, Synne Lerhol, presenterte organisasjonen under ExtraStiftelsens årsmøte, før styreleder Bjørnar Allgot kunne gratulerer henne med enstemmig vedtak for opptak som medlemsorganisasjon. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

– Vi ønsker Unge funksjonshemmede hjertelig velkomne som medlem, sier generalsekretær i ExtraStiftelsen, Hans Christian Lillehagen.

For på årsmøtet sist onsdag, kunne han glede seg over at stiftelsen fikk sin 32. medlemsorganisasjon. Det betyr at «familien» har økt med totalt fire medlemmer i løpet av det siste året.

– Det viser at helsefrivilligheten samler seg i ExtraStiftelsen, som jo er frivillighetens egen stiftelse. Vi ser fram til å bli bedre kjent med Unge Funksjonshemmede og håper på mange gode søknader fra denne viktige gruppa, sier Lillehagen.

På årsmøtet deltok generalsekretær i Unge funksjonshemmede, Synne Lerhol, og hun presenterte organisasjonen før årsmøtet sa enstemmig ja til å ta dem opp som nytt medlem i stiftelsen.

Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge, og ble stiftet i 1980. Totalt har organisasjonen 35 medlemsorganisasjoner som organiserer rundt 25.000 nedlemmer.

Målet til organisasjonen er å sikre deltakelse og samfunsmessig likestilling for ungdom med funksjonshemninger og kronisk sykdom.