Ekspress vår 2016: Disse prosjektene får støtte

214 prosjekter får totalt 4,8 millioner kroner i støtte, gjennom den fjerde Ekspress-tildelingen idag, onsdag 18. mai.

DAM Redaksjonen • 18 May. 2016

– Vi er veldig glad for at denne ordningen har blitt så populær. Selv om beløpene er relativt små, så får prosjektene mye helse ut av hver krone. Det betyr mye for mange mennesker i ulike livssituasjoner, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Lokal aktivitet og mer frivillighet

Onsdag 18. mai offentliggjøres den andre Ekspress-tildelingen, etter at ordningen ble permanent i 2015, og den fjerde runden totalt. Ekspress er en ordning for Stiftelsen Dams 32 medlemsorganisasjoner, og gir støtte til mindre prosjekter i størrelsesorden 5.000 – 30.000 kroner. Hensikten med ordningen er at det skal gå raskere fra idé til gjennomføring av prosjekter enn i de ordinære søknadsrundene. Ekspress har kun åtte ukers behandlingstid, og med en forenklet søknads- og rapporteringsrunde. Målet er å stimulere til lokal aktivitet og mer frivillighet i organisasjonene. – Det har vært et ønske fra medlemsorganisasjonene at vi gir støtte til denne typen mindre prosjekter. Det er veldig gledelig at ordningen fungerer så godt, og vi har allerede sett flere hundre Ekspress-prosjekter gjennomført, til glede for veldig mange, sier Lillehagen.

Rekordoppslutning

Da søknadsfristen gikk ut 15. mars i år hadde det kommet inn totalt 601 søknader fra 29 organisasjoner; Det er en økning på 174 søknader siden forrige runde. Totalt ble det søkt om 14.667.000 kroner. Det er også rekord for Ekspress. Totalt blir det idag bevilget 4.814.000 kroner til 214 prosjekter, noe som gir en tildelingsprosent på 35,6 prosent. Det er stor variasjon i type prosjekter blant annet folkehelseprosjekter, integreringstiltak, aktiviteter for ulike brukergrupper og tilrettelegging for funksjonshemmede. – Vi er veldig godt fornøyd med oppslutningen og gjennomføringen av denne Ekspress-runden. Jeg gleder meg til å følge gjennomføringen av prosjektene, og tror veldig mange mennesker vil få glede av disse midlene, sier Lillehagen. SE HELE OVERSIKTEN OVER PROSJEKTER SOM FÅR EXTRAEXPRESS-STØTTE VÅREN 2016 HER