Mental Helse Ungdom, Psoriasis- og eksemforbundet, Røde Kors og Afasiforbundet ble alle tatt opp som medlemsorganisasjoner i ExtraStiftelsen i sommer.

Med de fire nye  helse- og rehabiliteringsorganisasjonene favner ExtraStiftelsen nå et enda bredere felt av helsefrivilligheten i Norge. De siste fem årene har stiftelsens medlemmer vokst betraktelig.

– På fem år har vi fått ni nye organisasjoner med i ExtraStiftelsen. Det er gledelig at vi stadig favner en større del av den norske helsefrivilligheten, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

Med de nye organisasjonene har stiftelsen nå totalt 36 medlemsorganisasjoner.

Fire milliarder til helseprosjekter

Da ExtraStiftelsen ble etablert i 1993 var et med tre stifterorganisasjoner, Kreftforeningen, Norges Blindeforbund og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hensikten var å etablere et nasjonalt spill, som skulle generere inntekter til helse og frivillighet. 28. september 1996 gikk Extra-spillet på lufta for første gang.

Siden den gang har spillet, og etterhvert Norsk Tippings øvrige spill, bidratt med over fire milliarder kroner til frivillige helseprosjekter, gjennom ExtraStiftelsens ordninger.

– ExtraStiftelsens ordninger er bedre kjent og det er flott at flere vil bidra til å sikre våre tildelingsordninger gjennom tippemidlene vi fordeler videre til helseformål, sier Lillehagen, som ønsker de nye organisasjonene velkommen inn i «familien».

Bidrar til å utvikle ordningene

For å bli medlem i ExtraStiftelsen må organisasjonen søke styret om å bli medlem. For å gjøre dette må søkerorganisasjonen bli anbefalt av et eksisterende medlem. Deretter må det betales inn et bidrag til stiftelseskapitalen.

Som medlem får organisasjonen blant annet tilgang til ExtraStiftelsens organer, samt lavterskelordningen ExtraExpress.

Medlemsorganisasjonene får også høyere administrasjonstillegg enn søkerorganisasjonene, ettersom de bidrar med å utvikle stiftelsens ordninger, stille representanter til organene og tar et større ansvar for å videreføre ordningen til beste for hele frivilligheten i Norge.

ExtraStiftelsen

  • Gir støtte til prosjekter i regi av frivillige helse- og rehabiliteringsorganisasjoner.
  • Har 36 medlemsorganisasjoner og over 200 søkerorganisasjoner.
  • Mottar 6,4 prosent av overskuddet til Norsk Tipping.
  • Ble stiftet i 1993, og har de siste 20 årene delt ut over fire milliarder kroner til frivillige helseprosjekter og -forskning.