Eva har vært ansatt i ExtraStiftelsen siden desember 1996, og var med på å legge til rette for den aller første tildelingen. Hun har dermed vært med på den spennende utviklingen i ExtraStiftelsen som har pågått siden da.

Evas oppgaver er å ivareta sekretariatets rutiner, drift og avtaler. Hun har også oppgaver innen budsjett og regnskap, og er HMS-ansvarlig. I tillegg har hun også en del faglige oppgaver.