Få forskningen fram

Mye av helseforskningen som gjennomføres kommer ikke befolkningen til gode. Det setter vi fokus på i ExtraStiftelsens første forskningsseminar.

18. oktober 2016 deler ExtraStiftelsen ut over 70 millioner kroner til norsk helseforskning.

I den anledning arrangerer vi forskningseminaret Få forskningen fram!, hvor vi ønsker å sette fokus på offentlighetens manglende tilgang til forskning. I tillegg ønsker vi å skape en møteplass for alle med interesse for helseforskning. Kanskje har du et mulig forskningsprosjekt du ønsker å få finansiert?  I for- og etterkant av fagprogrammet vil det bli anledning til å møte flere sentrale aktører.

MELD DEG PÅ HER!

ExtraStiftelsens forskningsseminar er godkjent som tre timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforbund, og som meritterende kurs med totalt fem timer av Norsk Sykepleierforbund. Seminaret er også søkt godkjent hos Den norske legeforening.

Under arrangementet vil ExtraStiftelsen undertegne AllTrials-oppropet for publisering av all klinisk forskning og vi oppfordrer alle andre organisasjoner til å slå følge. Kreftforeningen har allerede vist sin støtte.

Les mer om bakgrunnen for støtten i kronikken vår ledende fagsjef, Jan-Ole Hesselberg, skrev i Aftenposten i juni: Forskningen du ikke får se.

Er det greit at helseforskning ikke publiseres? Og at vitenskapelige artikler, betalt med offentlige midler, skal koste den jevne innbygger 4-500 kroner? Delta i debatten på Twitter, og bruk hashtag #fåforskningenfram.

Scroll ned for kart og praktisk informasjon om forskningsseminaret.

Foredragsholderne

Ben Goldacre

Ben Goldacre, den verdenskjente legen og forfatteren bak bøkene Kvakksalverne og Bitter pille, kommer for å snakke om forskningen som blir liggende i forskernes skuffer og som i verste fall tar liv. Goldacre er en av initiativtakerne bak AllTrials-kampanjen. TED-foredragene hans er sett av flere millioner.

Følg Ben Coldacre på nett: www.badscience.net
Følg Ben Coldacre på Twitter: @BenGoldacre

Curt Rice er rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, og sterk forkjemper for åpen publisering av all forskning. Foto: Promo

Curt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, er en aktiv og tilgjengelig samfunnsdebattant. Han er kjent for sine fengende foredrag og skal, under tittelen Hvorfor åpen tilgang vil gjøre vitenskapen bedre, snakke om sitt engasjement for «open access».

Følg Curt Rice på nett: www.curt-rice.com
Følg Curt Rice på Twitter: @CurtRice

Bjarne Hansen har blant annet brukt tv for å jobbe for mer åpenhet rundt tvangslidelser. På «Få forskningen fram» forteller han om hvordan. Foto: Håvard Kallestad

Bjarne Hansen er psykologspesialisten fra TV-serien «Psyk forandring». Foredraget Kunnskapsbasert behandling + kvalitetssikring + forsking = sant, omhandler hans doktorgradsprosjekt og hans rolle i den nasjonale implementeringen av kunnskapsbasert behandling for tvangslidelse.

Charlotte Knatten har forsket på barn med for plagsom oppkast og alvorlige spiseproblemer. 18. oktober kommer hun til Stiftelsen Dams forsknigsseminar. Foto: Pia Prestmo

Barnelege Charlotte Knatten forteller i sitt foredrag Barn ikke er små voksne, om de overraskende funnene fra sin studie av kikkhullskirurgisk behandling av oppkastsykdom hos barn.

Foto: Arnfinn Pettersen

Marit Simonsen er leder for tenketanken Tau, som jobber for nye ideer innen forskningsformidling og vitenskapsjournalistikk. Hun er også initiativtaker til universitetsemnet Formidling og vitenskapsjournalistikk. På forskningseminaret skal hun snakke om behovet for å konkretisere målene med forskningsformidling under tittelen Lyskastere eller dagslys? Nye mål for formidling.

Følg Marit Simonsen på Twitter: @maritms

Foto: Vidar Nordli-Mathisen

Jan-Ole Hesselberg er psykologspesialist og ledende fagsjef i Extrastiftelsen. Han har engasjert seg i forskningspolitiske spørsmål og forskningsformidling. Han er for øvrig kjent fra TV-seriene Folkeopplysningen og Typisk deg.

Følg Jan-Ole Hesselberg på Twitter: @JOHesselberg

Foto: Yann Aker

Hans Christian Lillehagen er Extrastiftelsens generalsekretær siden 2012 og vil åpne forskningsseminaret. Han har jobbet mye med å modernisere stiftelsen både faglig og administrativt. Han er utdannet innen økonomi og har master of public administration (MPA), og har dessuten bakgrunn fra fagbevegelse og diverse verv for Arbeiderpartiet i lokalpolitikken i Oslo.

Følg Hans Christian Lillehagen på Twitter: @HCLillehagen

Fullstendig program

 • 11.00-12.00 Møteplass, lunsj og registrering Spørsmål om forskning? Eller kanskje har du et forskningsprosjekt som trenger finansiering? Før fagprogrammet blir det anledning til å møte både Stiftelsen Dam og andre sentrale aktører. Det serveres wraps og bagels med mineralvann, kaffe og te.
 • 12.00-12.05 Generalsekretær Hans Christian Lillehagen ønsker velkommen
 • 12.05-12.20 Jan-Ole Hesselberg: «Få forskningen fram!»
 • 12.20-12.40 Curt Rice: «Hvorfor åpen tilgang vil gjøre vitenskapen bedre»
 • 12.40-12.55 Charlotte Knatten: «Barn er ikke små voksne!»
 • 13.00-13.15 Marit Simonsen: «Lyskastere eller dagslys? Nye mål for formidling»
 • 13.20-13.30 Pause med frukt
 • 13.40-13.55 Bjarne Hansen: «Kunnskapsbasert behandling + kvalitetssikring + forsking = sant»
 • 14.00-14.45: Ben Goldacre – «The Missing Trials»
 • 14.45-15.00: Markering av støtte til AllTrials-kampanjen
 • 15.00-15.45 Møteplass

Dato: tirsdag 18. oktober
Tid: 11.00-15.45
Sted: Gamle Museet, Dronningens gate 4, Oslo

Det vil bli servert wraps og bagels med mineralvann, kaffe og te ved ankomst.

MELD DEG PÅ HER!

Seminaret holdes i Gamle Museet i Dronningens gate 4 i Kvadraturen i Oslo (det gamle Astrup Fearnley-museet). Foto: Gamle Museet