Friske ideer 2016

Hvor langt inn i den digitale fremtiden kan dere komme for 100.000 kroner?

Stiftelsen Dam arrangerer idéjam-en #friskeidéer2016 

Målet med en idéjam er å skape nye tekniske løsninger på et reellt brukerbehov, der brukermedvirkning er en avgjørende faktor. Nå jakter vi derfor på oppstartsteam og bedrifter som har utviklet tekniske løsninger, som kan tilpasses konkrete brukerbehov.

Og nå er temaet for #friskeidéer2016 klart:

Forebygging av søvnproblemer blant ungdom.

Etter en spennende søknadsrunde, der en rekke organisasjoner meldte inn sine behov, er det nå klart at et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse, Ung Arena og Raskere psykisk helsehjelp blir med videre til selve idéjam-en, som arrangeres 28. og 29. oktober 2016.

Premien er muligheten til å videreutvikle den friske ideen til å bli en realitet for brukergruppen. Vinnerkonseptet, det vil si organisasjonene og techerne som vinner, vil derfor få 100.000 kroner til realisering av prosjektet.

Forebygging og hjelp ved søvnproblemer er en nøkkelfaktor i ungdoms velvære, trivsel og livskvalitet. Men så mye som 10-15 prosent av alle ungdom sliter med søvnproblemer. Dette kan både skyldes og føre til en rekke helseplager, både psykiske og fysiske, og kan i ytterste konsekvens gjøre at ungdom dropper ut av skolen og arbeidslivet.

Dette ønsker de tre organisasjonene å jobbe for å forebygge med en digital løsning for kunnskapsformidling, både til ungdom, foreldre, skolene, helsetjenesten og andre relevante instanser.

Hvem er dette for?

#friskeidéer2016 er for oppstartsteam og bedrifter som har utviklet en digital løsning eller teknologi som på en eller annen måte kan bidra til å forebygge, forhindre, eller lindre i situasjoner der ungdom strever med søvnproblemer.

Det kan være løsninger som gir mer kunnskap, digitale verktøy, praktiske virkemidler, det kan være utvidede tjenester som hjelper på flere måter, gjennom fysiske kontaktpunkter, samarbeid med helsevesenet eller andre.

Det eneste kravet er at prosjektet er i oppstartsfasen og at det finnes et digitalt element i løsningen. Hvorvidt dere har jobbet med å løse søvnproblemer fram til nå, eller aldri utforsket dette brukerbehovet er ikke viktig så lenge dere kan sannsynligjøre at deres løsning også kan være en løsning på unges søvnproblemer.

Hvorfor bli med på dette?

Brukervalidering er nødvendig for alle faser et oppstartsteam skal gjennom med sin løsning. Med #friskeidéer2016 kobles relevante ressurser for testing  med dem som har den tekniske løsningen.

Søvnproblemer er et stort folkehelseproblem og er assosiert med andre samfunnsutfordringer som psykiske helseproblemer, frafall i skole og arbeidsliv etc. Løsninger på disse utfordringene er svært viktige for samfunnet vårt.

Stiftelsen Dam deler årlig ut omkring 240 millioner kroner til flere hundre prosjekter gjennom over hundre frivillige helseorganisasjoner over hele landet. Stiftelsen har 32 medlemsorganisasjoner, som tilsammen representerer et bredt spekter av brukeregrupper i helsenorge. Dette er en mulighet til å bli bedre kjent med både Stiftelsen Dam, organisasjonene og de mulighetene

#friskeidéer2016 er en møteplass og arena for å bringe oppstartsbedrifter inn i tettere samarbeid med den frivillige helseinnsatsen. Gjennom prosjektstøtte fra Stiftelsen Dam har de frivillige helseorganisasjonene lang tradisjon for å skape innovative løsninger på brukernes helseutfordringer. Med #friskeidéer er målet å synliggjøre hvilke muligheter som ligger i samarbeid mellom oppstartsmiljøer og frivillige helseorganisasjoner.

Praktisk informasjon til oppstartsbedriftene:

Hva skal til for å bli med?

  • Send en kort mail til marte@ingoodcompany.no og meld din interesse. Derfra følges du opp mot selve arrangementet 28. og 29. oktober. Dersom interessen er stor skjer det en utvelgelse før arrangementet.
  • Dere må kunne stille med minimum to personer i teamet fra klokken 17-22 fredag 28. oktober 2016 og klokken 08 til 20 lørdag 29. oktober 2016.
  • Dere må kunne dele og presenterer løsningen deres i et åpent fora, være åpne for å få design og business coaching, og pitche foran juryen.
  • Dere bør ha anledning til å pitche på scenen på EHiN (E-Helse i Norge) 15. og 16. november 2016, for å delta i konkurransen om 100.000 kroner for å videreutvikle idéen.

Eierskap til prosjektet

Når vinnerprosjektet etter #friskeidéer2016 er realisert og ferdig utviklet vil eierskapet til teknologien ligge hos startup-en som har utviklet denne, mens organisasjonen vil ha fri tilgang til å benytte teknologien innenfor prosjektets rammer, det vil si de 100.000 kronene som vinnerkonseptet får.

Aktørene

  • Stiftelsen Dam har hovedansvaret for idéjam-en #friskeidéer2016.
  • For å guide oss gjennom hele prosessen har vi fått med oss In Good Company.

Tid og sted

Selve idéjam-en foregår på Teknologihuset i Oslo, den 28. og 29. oktober 2016.

Har du spørsmål?

#friskeidéer2016 er et nytt konsept for oss i Stiftelsen Dam, og vi gleder oss til muligheten til å utforske nye måter å sørge for bedre helse for alle i Norge på.

Dersom du jobber i et oppstartsteam, eller en bedrift som har utviklet en teknisk løsning som kan være aktuell, kan du ta kontakt med marte@ingoodcompany.no.

Er det noe du lurer på rundt idéjam-en kan du også ta kontakt med kommunikasjonssjef i Stiftelsen Dam, Hege Bjørnsdatter Braaten på mobil 988 02 577 eller epost på hege@dam.no.