LEV VEL

LEV VEL er ExtraStiftelsens årlige fagkonferanse. Neste konferanse arrangeres i mars 2018.

LEV VEL er ExtraStiftelsens årlige fagkonferanse for organisasjonene. Konferansen inngår som et ledd i en større kampanje, som fokuserer på et overgripende tema innen helse og frivillighet.

Det overordnete målet med LEV VEL er å synliggjøre utfordringer, og å bidra til samfunnsendring, gjennom frivilligheten, slik at mennesker kan få bedre liv.

LEV VEL utformes i samarbeid med organisasjonene, og det er et mål å synliggjøre eksisterende eller avsluttede prosjekter, i kombinasjon med eksterne fagpersoner.

Kampanjen skal ta i bruk kreative virkemidler som video, bilder og historiefortelling, og det er et mål å spre budskapet både i tradisjonelle og sosiale medier, for å spille opp til konferansen.

Selve arrangementet skal oppleves både underholdende, informerende og provoserende,  samtidig som vi ønsker å sette i gang noen prosesser, som på sikt kan resultere i nye prosjektsøknader.

 

Neste LEV VEL-konferanse arrangeres i mars 2018. Har du tips til hva temaet skal være? Send gjerne en epost til kommunikasjonssjef Hege Bjørnsdatter Braaten eller politisk rådgiver Stian Amadeus Antonsen med dine innspill!

 

Her kan du lese om tidligere års konferanser:

LEV VEL 2017 #innafor

LEV VEL 2016 #syktpopulær