Logo

Her finner du informasjon hvordan du kan kreditere ExtraStiftelsen, dersom dere har fått prosjektstøtte.

ExtraStiftelsens logo og stempellogo:

Last ned logoer

Prosjektbilder

Se vår Flickr-profil

Kreditering av ExtraStiftelsen

Mottakerorganisasjonene forplikter seg til å opplyse om ExtraStiftelsens medvirkning i all utadrettet informasjon i tilknytning til prosjektet.

Utadrettet informasjon omfatter brosjyremateriell, invitasjoner, nettsider, foredrag, forskningsrapporter, avhandlinger, artikler, lysark, posters, ved disputaser og i omtale av prosjekter i organisasjonens tidsskrifter og produkter utarbeidet med støtte fra stiftelsen.

Ved kreditering skal ExtraStiftelsens logo eller stempellogo brukes der det er praktisk mulig.

Norsk tekst

Kort versjon:

Dette prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Anbefalt tekst for lengre omtalte av ExtraStiftelsen:

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering har 36 medlemsorganisasjoner, som alle jobber innen helse og frivillighet i Norge.

Stiftelsen er finansiert med spillemidler, og får en andel (6,4 prosent) av overskuddet til Norsk Tipping.

Midlene deles ut til prosjektarbeid i frivillige helseorganisasjoner, innen forebygging, rehabilitering og forskning. Alle frivillige helse- og pasientorganisasjoner kan søke om støtte gjennom ExtraStiftelsen, uavhengig av om organisasjonen er medlem i stiftelsen.

English text

We do not have an English logo, but please use our Norwegian logo, with the following text.

Short version:
This project has been made possible by the Norwegian ExtraFoundation for Health and Rehabilitation.

Recommended text for longer mentioning of the Norwegian ExtraFoundation for Health and Rehabilitation:
The Norwegian ExtraFoundation for Health and Rehabilitation have 36 members, all voluntary health and rehabilitation organisations based in Norway.

The foundation receives part of the profit from the national lottery in Norway, Norsk Tipping.

The funds from the lottery supports project work in voluntary humanitarian organisations in preventive health care, rehabilitation and research. All voluntary humanitarian/socially dedicated organisations and professional organisations for the functionally disabled in Norway may apply for funds regardless of membership in the foundation.

Fagutvalgene heter:

  • Research grants committee
  • Health grants committee