Om ExtraStiftelsen

ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse. Som en sentral aktør innen helse og frivillighet bidrar vi til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen.

Historie

I 1989 begynte Kreftforeningen, Norges Blindeforbund og Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeidet med å utvikle et nytt landsomfattende TV-spill. I 1993 etablerte de ExtraStiftelsen, som i dag består av 36 medlemsorganisasjoner, med til sammen godt over én million medlemmer.

I mars 1996 inngikk ExtraStiftelsen avtale med Norsk Tipping om utvikling, drift og markedsføring av spillet. Extra-spillet ble lansert på NRK1 for første gang 28. september 1996, og spillet ble umiddelbart en suksess. Det var, og er, et bærende prinsipp at alle frivillige helseorganisasjoner og funksjonshemmedes organisasjoner skulle få ta del i overskuddet fra spillet. Siden lanseringen har Extra-spillet finansiert frivillige helseprosjekter over hele landet med 3,9 milliarder kroner.

Extra-spillet ble overdratt Norsk Tipping 1. januar 2016. Etter dette mottar ExtraStiftelsen en prosentandel av overskuddet til Norsk Tipping.

Fordeling året 2017

265 millioner kroner fordeles på
over 900 helseprosjekter til
96 frivillige organisasjoner over hele landet.