Om ExtraStiftelsen

ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse, og bidrar til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen.

Historie

I 1989 begynte Kreftforeningen, Norges Blindeforbund og Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeidet med å utvikle et nytt landsomfattende TV-spill, der overskuddet skulle tilfalle frivillige helseorganisasjoner. I 1993 etablerte de ExtraStiftelsen, som i dag består av 38 medlemsorganisasjoner, med til sammen over 1,6 millioner medlemskap bak seg.

I mars 1996 inngikk ExtraStiftelsen avtale med Norsk Tipping om utvikling, drift og markedsføring av Extra-spillet. Spillet ble lansert på NRK1 28. september 1996, og ble umiddelbart en suksess. Det var – og er – et bærende prinsipp at alle frivillige helse- og rehabiliteringsorganisasjoner skulle ha muligheten til å ta del i overskuddet fra spillet.

Extra-spillet ble overdratt Norsk Tipping 1. januar 2016, og etter dette mottar ExtraStiftelsen en prosentandel (6,4 prosent) av overskuddet til Norsk Tipping. Siden oppstarten har ExtraStiftelsen fordelt fire milliarder kroner til frivillige helseprosjekter over hele landet.

Fordeling året 2018

279 millioner kroner fordeles på
1.002 helseprosjekter til
101 frivillige organisasjoner over hele landet.