I kampanjefilmen til Blærekreftforeningen møter du mennesker som selv har opplevd blærekreft. Foto: Blærekreftforeningen

Blærekreftforeningen har med sin nye kampanjefilm ett viktig budskap: Oppsøk urolog, dersom du oppdager synlig blod i urinen.

– Personer som oppdager synlig blod i urinen blir ofte gående lenge hos fastlege uten å bli henvist videre til urolog, og dette forsinker diagnostiseringen. Tidlig diagnose er det viktigste tiltaket for å redusere omfanget av dødsfall eller langtidssykdom, skriver foreningen i søknaden.

Nå er filmen ferdig, og allerede etter noen få dager har den fått mange tusen visninger på Facebook og Youtube. Hensikten er økt bevisstgjøring.

Her kan du se filmen:

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Blod i urinen, en film som kan redde liv
Prosjektet i kortform

Vi ønsker å lage en 2 minutters film for personer som oppdager synlig blod i urinen. Disse blir ofte gående lenge hos fastlege uten å bli henvist videre til urolog, og dette forsinker diagnostiseringen. Tidlig diagnose er det viktigste tiltaket for å redusere omfanget av dødsfall eller langtidssykdom pga. blærekreft. Formålet med filmen er derfor å bevisstgjøre potensielle pasienter. Filmen skal lages i flere versjoner for bruk både på nett/SOME, på TV på reklamefrie dager, en lydfil til bruk på radio og for lansering i Europa via ECPC. Snøball Film står for produksjonen.

Organisasjon
Blærekreftforeningen
Org.ledd
Sentralt
Ekstern instans
Snöball Film
Prosjektleder/forsker

Ranveig Røtterud

Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
2018: kr 570 406
Startdato
10.09.2018
Sluttdato
01.06.2019
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • Over ¾ av alle blærekreftpasienter debuterer med synlig blod i urinen. Dessverre blir de altfor ofte feildiagnostisert hos fastlegen og får en forsinket henvisning til urolog. Personer som ser blod i urinen må bevisstgjøres, slik at de selv kan bidra til å sikre rask henvisning til urolog. Dette er det viktigste tiltaket for å redusere omfanget av dødsfall eller langtidssykdom pga. blærekreft. Fastleger bombarderes med informasjon og har ofte et krav om å henvise mindre pga for lav urologkapasitet. Vi mener derfor det er svært viktig å treffe potensielle pasienter med bevisstgjørende kunnskap.

 • Målet for prosjektet er at i løpet av en femårsperiode skal 20% av den voksne befolkning eller 800 000 ha sett filmen eller hørt radiospoten minst en gang, enten via reklamefrie dager i pressen, via vår webside eller våre steder på sosiale medier. Vi vil støtte med SEO på begrepet «blod i urinen».

 • Vi vil nå alle som oppdager synlig blod i urinen. Pasientene finnes i alle alders- og yrkesgrupper. Filmens målgruppe er derfor hele den voksne befolkning.

 • 800000
 • 4000000
 • Filmen vil bli produsert i løpet av vinteren/våren 2018-19 av et velrenommert og erfarent produksjonsselskap, etter nøye design og planlegging i samarbeid med brukerne. I forbindelse med og etter lansering vil det bli gjort søkemotoroptimalisering (SEO) på begrepet «blod i urinen» for å sikre et høyt antall visninger på nett. Filmen vil også bli oversatt til andre språk og distribuert i Europa via ECPC (European Cancer Patient Coalition).

 • 09/2018 Oppstart prosjekt: signere avtale, tydeliggjøre konseptet, møte i faggruppa
  10-12/2018 Oppstart produksjon. Oppstart arbeid med kommunikasjonsstrategi, planlegge lansering
  12/2018-02/2019 Produksjonen fortsetter. Oppstart etterarbeid
  02/2019 Faggruppa møtes for å gi innspill til første versjon. Lansering planlegges ferdig. Etterarbeid ferdigstilles i samråd mellom Snöball og brukerne.
  03-05/2019 Lansering, evaluering og sluttrapportering