Fargerike terninger og baller er blant aktivitetene som skal øke den fysiske aktiviteten – og konsentrasjonen – til elevene i videregående skole i Hordaland. Målet er færre drop-outs. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/ExtraStiftelsen

– Was heisst du?, sier lærer Sæbjørg Hageberg Kjeka, og kaster en ball til Amalie Rossland Christiansen.

Amalie svarer på perfekt tysk, og kaster ballen videre til medelev på Knarvik videregående skole utenfor Bergen, Ulrik Kierløf Haugland, med spørsmål om hvor han bor. Også på tysk.

– Kjempekjekt

Det ser ut som en gymtime, men er faktisk en ordinær tysktime på skolen, som har tatt i bruk prosjektet Kvikk! i regi av Bedriftsidretten i Hordaland, støttet med midler fra ExtraStiftelsen.

Kort fortalt er Kvikk! en ordning der videregående skoler i hele Hordaland kan lease et skap, som inneholder ti poser med ulike aktiviteter i, så kalte «kvikkiser».

Hver aktivitet tar mellom fem og 15 minutter, og skal kombinere fysisk aktivitet, aktiv deltakelse og fag – som for eksempel å kaste ball, mens man snakker tysk eller pugger amerikanske stater.

– Det er kjempekjekt! Vi får hatt det litt gøy i klassen, og ikke bare fag. Og så føler jeg meg mer våken etterpå, forteller Amalie Rossland Christiansen.

Elev Ulrik Kierløf Haugland (f.v.), Linda Olsen Løland fra Bedriftsidretten Hordaland, generalsekretær i ExtraStiftelsen Hans Christian Lillehagen og elev Amalie Rossland Christiansen demonstrerer «en kvikkis» på Knarvik videregående skole. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/ExtraStiftelsen

Vil ha mer lek på videregående

Christiansen har hatt Kvikk! i ulike fag i flere måneder allerede, og er kjempefornøyd med tiltaket.

– Vi har brukt det i tysk og sosiologi, og ofte er det vi som maser, og sier til lærerne «kan vi ikke ta en kvikkis, da», sier hun, og får støtte av medelev Ulrik Kierløf Haugland.

– Det er så lite lek på videregående, så det er veldig velkomment, sier han.

Knarvik videregående skole er den første skolen som har tatt i bruk Kvikk!, og prosjektleder i Bedriftsidretten Hordaland, Linda Olsen Løland er fornøyd med hvordan prosjektet har blitt tatt i mot på skolen.

– Jeg hadde kurs for lærerne i våres, og etter tre timer var de helt med, og ba meg om å bli lenger, smiler hun.

Kvikk!-skapet er plassert like ved lærernes arbeidsrom, slik at de enkelt kan ta med en «kvikkis» til timene. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/ExtraStiftelsen

Alle kan være med

Løland var tilbake på Knarvik for første gang siden hun kurset lærerne, da ExtraStiftelsen var på besøk i september.

– Det er veldig kjekt å komme tilbake og se at elevene også synes det er så gøy, Jeg har hele tiden håpet at det skulle bli et positivt tiltak, så nå ble jeg kjempeglad. Dette gir motivasjon til å fortsette, smiler hun.

Både lærere og elever på Knarvik forteller at Kvikk! er mindre skummelt enn gym, fordi det er veldig lav terskel for å delta. «Alle» kan kaste en ball, eller trille en terning. De faglige spørsmålene er det lærerne selv som lager, og dette kan tilpasses de ulike nivåene på klassene.

– Alle er med, også de som ikke er så aktive til vanlig. Det å skulle snakke høyt i klassen kan være vanskelig for mange, men når man gjøre det til en lek, så ser vi at alle deltar, forteller lærer Sæbjørg Hageberg Kjeka.

Eksempel på oppgave. Lærerne kan også lage egne oppgaver. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/ExtraStiftelsen

Dansk idé

Kvikk! ble til etter en idé fra den Danske Firmaidrætten, som startet opp i 2012. Per i dag har to tredjedeler av alle yrkesskoler i Danmark dette konseptet, og tiltaket har som mål å øke konsentrasjonen til elevene, samt å hindre drop-outs.

I tillegg ønsker Bedriftsidretten å bidra til en mer aktiv hverdag for elevene, noe som igjen kan utjevne sosiale helseforskjeller, øke trivselen og gi mer energi.

Hordaland fylkeskommune har satt seg som mål at 80 prosent av elevene skal gjennomføre videregående på fem år. Per nå er frafallet større, særlig på yrkesfag.

– Kvikk! får alle elvene til å bli mer engasjerte, og kanskje særlig på yrkesfag, hvor mange ikke er så glad i fellesfag som norsk og engelsk. Mange elever som velger yrkesfag er flinkere på å prøve ut ting praktisk, og da fungerer dette veldig bra, sier Kjeka.

Hun forteller at en forsiktig skepsis i begynnelsen, fort ble snudd til morsom og aktiv undervisning.

– Jeg trodde kanskje at de skulle synes det var litt barnslig, men det viser seg jo at de synes det er kjempegøy. Det viser vel at man aldri er for gammel til å leke, smiler hun.

Dette er Kvikk!

  • Et skap med ti aktivitetsposer (kvikkiser).
  • Hver aktivitet tar mellom fem og 15 minutter.
  • Faget brukes i aktivitetene, og lærerne kan selv bestemme nivået.
  • Aller videregående skoler i Hordaland kan lease et KVIKK!-skap.
  • Bedriftsidretten Hordaland er ansvarlig, og prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen og Hordaland fylkeskommune.
  • Målet med KVIKK! er mer fysisk aktivitet i hverdagen, bedre konsentrasjon og mindre frafall i skolen.