– Vi må snakke om seksualitet

– Vi ønsker mer åpenhet, både i vår egen organisasjon og ellers i samfunnet

Unge funksjonshemmede har lansert I brosjyren «Sex, tabuer og fordommer» med tips til hvordan din organisasjon kan jobbe med seksualitet. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Det finnes mange myter om funksjonshemmede og sex. For eksempel at personer med sterk funksjonshemming ikke tenker på sex og forelskelse, eller at alle funksjonshemmede er heterofile. Disse mytene vil Unge Funksjonshemmede ta knekken på med  brosjyren » Sex, tabuer og fordommer». Last ned brosjyren her

– Vi må snakke om ulike måter å uttrykke og leve ut sin seksualitet, og vi må utfordre myter og normer. Vi ønsker mer åpenhet både i vår egen organisasjon og ellers i samfunnet. Seksualitet er en sentral del av hvem vi er, hvordan vi føler oss og hvordan vi samhandler med andre sier generalsekretær Synne Lerhol.

Vil utfordre mediene

Å finne kjærligheten er et tema som går igjen i de fleste bøker og filmer og magasiner, men mange av medlemmene i Unge Funksjonshemmede kjenner seg ikke igjen i de kroppene som blir fremstilt.

– Det finnes et mangfold av måter å leve som seksuelle vesen. Vi mener mediene kan bli flinkere til å vise mangfoldet av kropper og funksjonsevne når de skriver om sex og samliv. Kjærlighetsfilmer er alt for ofte basert på funksjonsnormen, heteronormen og kjønnsnormen, sier prosjektleder for seksuell helse Anette Remme.

Unge Funksjonshemmede samarbeider med Skeiv Ungdom for å bryte utfordre normer knyttet til funksjonsevne og seksualitet. Her er generalsekretær Synne Lerhol sammen med prosjektleder Anette Remme i Unge Funksjonshemmede og Victoria Øverby Steinland. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Samarbeider med Skeiv Ungdom

Skeiv Ungdom har i flere år jobbet for utfordre normer knyttet til kjønn og seksualitet gjennom skolesatsingen Restart

Victoria Øverby Steinland er Skole- og antidiskrimineringsrådgiver i Skeiv Ungdom og strålende fornøyd med samarbeidet.

– Med denne brosjyren gir Unge funksjonshemmede organisasjoner verktøy og informasjon til å kunne ivareta seksuelle rettigheter for ungdom med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom. Vi i Skeiv Ungdom vil benytte oss av den samme kunnskapen til å jobbe med inkludering av skeive med funksjonshemming forteller hun.

– Organisasjoner som Skeiv Ungdom kan lære av oss om tilrettelegging for funksjonshemmede under arrangementer om seksualitet og kjønn. Og vi lærer mye av dem om å inkludere et mangfold av kjønn og seksualitet, sier Anette Remme.

– Seksualitet er en menneskerett

En person som har inspirert arbeidet til Unge Funksjonshemmede på seksualitet er Emilye Yates.

Hun er aktivist for funksjonshemmedes rettigheter og stipendiat ved University of York. Hun var en av foredragsholderne under Unge funksjonshemmedes kurs om seksualitet i oktober 2016:


Sluttrapport

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet var at seksualitet er et viktig tema for all ungdom. Ungdomstiden kan for mange være en forvirrende tid, der en stiller spørsmål ved seg selv, ens egen kropp og seksualitet. Funksjonshemmet ungdom har et like stort behov for å snakke om følelser og tanker rundt kropp og seksualitet som andre ungdommer, og få veiledning rundt dette temaet. I dag er det fremdeles tabuer rundt seksualitet og nedsatt funksjonsevne. Informasjon og kunnskap vil kunne bidra til å skape glede og trygghet rundt egen kropp og seksualitet senere i livet. Målsettinga til prosjektet var å fjerne tabuer og bidra til økt åpenhet og kunnskap om temaer knyttet til nedsatt funksjonsevne og seksualitet i medlemsorganisasjonene og i samfunnet.

Oppsummering

Prosjektets resultat vil brukes for å øke bevisstheten og kunnskapen om seksualitet i medlemsorganisasjonene, samt øke bevisstheten om funksjonsnedsettelser i organisasjoner som allerede jobber med seksualitet. Vi har kommet godt i gang med å bygge ned fordommer og bidra til at funksjonshemmet ungdom kan få et godt forhold til egen kropp og seksualitet. Gjennom prosjektet har vi løftet tabubelagte temaer i egen organisasjon og ble en synlig aktør på et nytt felt. Brosjyren «Sex, tabuer og fordommer», legger grunnlaget for videre arbeid med seksuell helse blant Unge funksjonshemmedes medlemmer.

Prosjektgjennomføring

Prosjektets første fase var å kartlegge kunnskapen og tabuene knyttet til seksualitet i våre medlemsorganisasjoner. I denne forbindelse ble det også opprettet kontakt med vår danske søsterorganisasjon for å lære av deres prosjekt, Ligelyst. Unge funksjonshemmede har invitert medlemsorganisasjoner til workshop for å identifisere vanlige tabubelagte temaer tilknyttet seksualitet og funksjonsnedsettelser. I tillegg ble andre aktører som jobber med seksualitet og med ungdom kontaktet for å sikre en bred forståelse av feltet (Skeiv Ungdom, Sex og samfunn, PRESS, NFSS, Klara klok, ung.no, Sex og politikk). Kunnskapen vi samlet er samlet i brosjyren «Sex, tabuer og fordommer – tips til organisasjoner», som både beskriver seksualitet og tabuene rundt temaet, og gir organisasjoner tips til måter å håndtere temaet i egen organisasjon. Resultatet ble lansert på et åpent lanseringsseminar og er publisert i våre digitale kanaler. Brosjyren er i tillegg sendt ut til våre medlemsnettverk og samarbeidspartnere, slik at de kan bruke informasjonen.

Resultater

I løpet av prosjektperioden har Unge funksjonshemmede opparbeidet seg bred kunnskap om tabuer knyttet til seksualitet og nedsatt funksjonsevne. Flere medlemsorganisasjoner har engasjert seg gjennom å bidra til kunnskapsinnsamling og på lanseringsseminar. Unge funksjonshemmede har tilegnet seg et nettverk med nye samarbeidspartnere og blitt spurt om å bidra til at andre aktører som jobber med ungdomshelse og seksualitet skal være relevante mer for funksjonshemmede.

Antall personer i målgruppen

25000

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Sex samliv og funksjonshemming.pdf

Prosjektleder

Anette Remme

Detaljer
Program
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Sex, samliv og funksjonshemming
Organisasjon
Unge funksjonshemmede
Beløp Bevilget
2016: kr 100 000
Startdato
31.12.2015
Sluttdato
30.12.2017
Status
Avsluttet