Unge funksjonshemmede har lansert I brosjyren «Sex, tabuer og fordommer» med tips til hvordan din organisasjon kan jobbe med seksualitet. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Det finnes mange myter om funksjonshemmede og sex. For eksempel at personer med sterk funksjonshemming ikke tenker på sex og forelskelse, eller at alle funksjonshemmede er heterofile. Disse mytene vil Unge Funksjonshemmede ta knekken på med  brosjyren » Sex, tabuer og fordommer». Last ned brosjyren her

– Vi må snakke om ulike måter å uttrykke og leve ut sin seksualitet, og vi må utfordre myter og normer. Vi ønsker mer åpenhet både i vår egen organisasjon og ellers i samfunnet. Seksualitet er en sentral del av hvem vi er, hvordan vi føler oss og hvordan vi samhandler med andre sier generalsekretær Synne Lerhol.

Vil utfordre mediene

Å finne kjærligheten er et tema som går igjen i de fleste bøker og filmer og magasiner, men mange av medlemmene i Unge Funksjonshemmede kjenner seg ikke igjen i de kroppene som blir fremstilt.

– Det finnes et mangfold av måter å leve som seksuelle vesen. Vi mener mediene kan bli flinkere til å vise mangfoldet av kropper og funksjonsevne når de skriver om sex og samliv. Kjærlighetsfilmer er alt for ofte basert på funksjonsnormen, heteronormen og kjønnsnormen, sier prosjektleder for seksuell helse Anette Remme.

Unge Funksjonshemmede samarbeider med Skeiv Ungdom for å bryte utfordre normer knyttet til funksjonsevne og seksualitet. Her er generalsekretær Synne Lerhol sammen med prosjektleder Anette Remme i Unge Funksjonshemmede og Victoria Øverby Steinland. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Samarbeider med Skeiv Ungdom

Skeiv Ungdom har i flere år jobbet for utfordre normer knyttet til kjønn og seksualitet gjennom skolesatsingen Restart

Victoria Øverby Steinland er Skole- og antidiskrimineringsrådgiver i Skeiv Ungdom og strålende fornøyd med samarbeidet.

– Med denne brosjyren gir Unge funksjonshemmede organisasjoner verktøy og informasjon til å kunne ivareta seksuelle rettigheter for ungdom med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom. Vi i Skeiv Ungdom vil benytte oss av den samme kunnskapen til å jobbe med inkludering av skeive med funksjonshemming forteller hun.

– Organisasjoner som Skeiv Ungdom kan lære av oss om tilrettelegging for funksjonshemmede under arrangementer om seksualitet og kjønn. Og vi lærer mye av dem om å inkludere et mangfold av kjønn og seksualitet, sier Anette Remme.

Seksualitet er en menneskerett

En person som har inspirert arbeidet til Unge Funksjonshemmede på seksualitet er Emilye Yates. Hun er aktivist for funksjonshemmedes rettigheter og stipendiat ved University of York. Hun var en av foredragsholderne under Unge funksjonshemmedes kurs om seksualitet i oktober 2016.

Sex, samliv og funksjonshemming

Et prosjekt i regi av Unge Funksjonshemmede.

Målet er å fjerne tabuer og bidra til økt åpenhet og kunnskap om temaer knyttet til funksjonshemming og seksualitet i medlemsorganisasjonene og i samfunnet generelt.

Prosjektet har resultert i brosjyren «Sex, tabuer og fordommer-tips til organisasjoner».

Prosjektet er støttet med 100 000 kroner av ExtraStiftelsen.