Slår tilbake mot Parkinson

Treningsfelleskapet Park& Idrett har blitt beruset av boksing. Hver uke møtes de for å slå til mot Parkinson.

Prosjektleder Rune Vethe slår tilbake til mot Parkinson! Her sammen med deltaker Henning Bruun. Foto: Stian Amadeus Antonsen

I en boksehall på Jordal amfi i Oslo strømmer «Despacito» ut av høyttaleren mens kvinner og menn i alle aldre slår på sandsekker. Det er kanskje ukjent for mange, men boksing viser seg altså å kunne bremse utviklingen av Parkinson. En av de som deltar er 47 år gamle Henning Bruun, som ble diagnostisert med Parkinson for over tre år siden.

Jeg merker at jeg får god effekt av denne treningen. Jeg skjelver mindre og blir bedre på koordinasjon

Deltaker Henning Bruun

Parkinson kan ikke helbredes, men amerikansk forskning viser altså at boksing kan bidra til å bremse utviklingen av Parkinson. Et sertifisert treningsopplegg som heter «Rock steady boxing« blir nå tilbud til Parkinsonpasienter i Oslo, og etter hvert flere større byer i landet.

– Vi ser stor interesse blant brukerne i å delta på dette, og vi har også blitt tatt godt imot av Oslo Bokseklubb og Norges Bokseforbund, forteller prosjektleder Rune Vethe.

Park& Idrett møtes hver tirsdag og torsdag på Jordal Amfi. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Park& Idrett

Treningsgruppa har det klingende navnet Park& Idrett, og møtes hver tirsdag og torsdag på Jordal Amfi. Boksing er ikke en sport for pyser, men flere av de som deltar er over 70 år og har et utviklet sykdomsbilde.

– Noen tror jo at man kan få Parkinson av å bokse, men vi pleier å si at det er motsatt, du får boksing av Parkinson, sier Vethe og flirer.

– RockSteadyBoxing er et faglig trygt opplegg, hvor vi også jobber med stemme, balanse og gange. En viktig regel er at vi naturligvis aldri slår mot hode, presiserer Vethe.

Samhold er en viktig del av treningsopplegget. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Samhold

Likepersonarbeid er en viktig del av treningen forteller Vethe, som selv lever med Parkinson.

– Det at alle deltakerne har Parkinson gjør det lettere å kunne snakke om utfordringer knyttet til sykdommen. Her vet vi at de andre har lignende utfordringer, forteller Vethe.

– I tillegg er det veldig morsomt og sosialt legger Bruun til. Før jeg fikk Parkinson lå jeg masse på sofaen hjemme. Nå trenger jeg flere ganger i uka, avslutter han.

Se video om Rock Steady Boxing her:

Er du interessert i å delta? Les mer her

Prosjektet i tall

antall i målgruppen200
mål om å etableres i5norske byer
Innvilget støtte495.000

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Interessen for RockSteady Boxing sprer seg i Norge. Boksetreningen, uten slag mot hodet, er evidensbasert og favner også eldre parkinsonpasienter over 70 år, og dem med mer utviklet sykdomsbilde. Vi trenger hjelp til å utvide og tilpasse tilbudet på en faglig og trygg måte. Vi ønsker at flere personer med Parkinson i landet skal få nytte av dette fantastiske tilbudet.

Målsetting for prosjektet

Utvikle og tilby strukturert boksetrening gjennom RockSteadyBoxing metoden til personer med langt fremskredet parkinson i Oslo. Etablere tilbud om boksetrening for personer med parkinson i 5 større byer i Norge.

Målgruppe

Personer med parkinson sykdom

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

200

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Utvikle tilbudet i Oslo med egne grupper på dagtid for personer med utviklet sykdomsbilde. Lage informasjonsfilm og rekruttere bokseklubb og lokal brukerforening i fem byer for å tilby liknende trening. Det er brukere som etterspør. Tilby startpakke og oppfølging. Fire instruktører ved Oslo Bokseklubb er sertifisert i RockSteady metoden. og vil i samarbeid med lokale trenere lage treningsplan. Samarbeid med Unicare Fram Helserehab om helsefaglig oppfølging og som ledd i kontakt med forskning og utdannings institusjoner.

Fremdriftsplan for prosjektet

2018 Utvidet tilbud i Oslo. Ferdig stilt informasjonsfilm. Etablert tilbud i tre byer og rekruttert i to til. 2019 Etablert treningsgrupper i fem byer. Kontakt med utdanning og forskningsmiljø. Tilby sertifiseringskurs i RockSteadyBoxing.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Rock Steady Boxing – Fight Back Parkinson prosjektets hovedmål var å utvide tilbudet av Rock Steady Boxing-metoden (non-contact-boxing) for folk med parkinson’s sykdom i alle aldersgrupper i strategisk utvalgte byer og tettsteder i Norge.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det er gjennomført 5 sertifiseringskurs for instruktører i Rock Steady Boxing-metoden. På kursene har det vært deltakere med bakgrunn som logopeder, fysioterapeuter eller trenere innen boksing og annen kampsport. Prosjektet har resultert i oppstart av 6 selvstendige Rock Steady Boxing-avdelinger (affiliates). Det har vært 56 deltakere på kursene – 17 av disse har blitt sertifisert som RSB-instruktører med støtte fra prosjektet. Det er laget en informasjonsfilm om tilbudet ved RSB Oslo som brukes som markedsføring og inspirasjon. Det er også produsert en grunnleggende opplæringsvideo i boksing samt tips om hvordan man kan trene på egenhånd for parkinsonister som ikke har treningstilbud i deres nærområde.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

350

Prosjektgjennomføring/Metode

Etableringen av Rock Steady Boxing Norway og tett dialog med hovedkontoret til RSB i Indianapolis la grunnlaget for å pilotere en modell med forenklet tilgang til sertifisering for bokseklubber og helseinstitusjoner. Prosjektstyret så dette som en stor mulighet. Våren 2018 holdt RSB Norway et eget utviklet seminar som første del av opplæringen og kunne som “master” affiliate organisere og fasilitere endelig sertifisering online i samarbeid med Indianapolis. Som første sted i verden har norske klubber fått sertifiserte instruktører og blitt selvstendige affiliates uten å måtte dra til USA. Dette er en organisering som hovedkontoret i USA antagelig vil kunne fungere som modell for andre land også.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektet har resultert i RSB Affiliates Norge rundt; Rock Steady Boxing Bergen, Rock Steady Boxing Trondheim, Rock Steady Boxing Molde, Rock Steady Boxing Vestfold, Rock Steady Boxing Ålesund og Rock Steady Boxing Bodø. Flere bokseklubber i Norge tilbyr boksing for de som har Parkinson med sertifiserte RSB-instruktører fra våre kurs. Disse klubbene er AIK Lund, Romerike Bokseklubb og Gran Bokseklubb. Pandemien gjorde at treningen i treningshallene i lange perioder ble stengt grunnet restriksjoner. RSB Oslo tilpasset raskt treningen slik at den kunne tilbys online. Onlinetreningen tilbys fortsatt i dag til folk med Parkinson landet rundt, hvilket er et alternativ til de som ikke har treningsmuligheter i sitt nærmiljø. Vi mener vi har nådd målene vi har satt for prosjektet, og vel så det. Vi har lagt vekt på å videreutvikle RSB-tilbudets kvalitet, både kurset og treningstilbudet, på bakgrunn av erfaring og tilbakemeldinger underveis i prosjektperioden.

Oppsummering og videre planer

Støtten fra Dam Stiftelsen har hjulpet mange fightere med Parkinson til å få en bedre hverdag i flere byer. Vi jobber kontinuerlig med å dele erfaring med alle som tilbyr non-contact boksing for parkinsonister, og vi vil hele tiden holde dørene åpne for de som ønsker å lære mer om RSB-metoden, enten som kurs eller observasjon. Det viktigste for oss er at flest mulig parkinsonister får muligheten til å delta på effektiv boksetrening så fort som mulig, da det vil bremse progresjonen.

Prosjektleder

Charlotte Borge-Andersen

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
RockSteady Boxing – Fight Back Parkinson
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2018: kr 245 000, 2019: kr 250 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
31.12.2021
Status
Under gjennomføring