Med mat laget fra bunnen av, tilpasset beboernes smak og helse, ble måltidene en fest. Foto: Cynergi Film & TV

– Måltidene, det er liksom hele dagen, det, sier sykehjemsbeboer Ragnvald Tollefsen i filmen «Måltidets muligheter».

– En har jo ikke stort annet å glede seg til, sier Magnus Rønningen.

Med støtte fra ExtraStiftelsen har Cynergi Film & TV laget filmen i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse. Hensikten med prosjektet har vært å forebygge sykdom, feil- og underernæring, samtidig som man øker trivselen hos eldre som bor på institusjon.

Filmen er laget på et sykehjem på Østlandet (av hensyn til både beboere og de ansatte er sykehjemmet anonymisert i filmen), der intervjuene med de eldre la de videre premissene for prosjektet. Ifølge produsent Jarle Eskedal var det ett tema som gikk igjen:

– Det gjennomgående i samtalene med de eldre var at måltidet er dagens høydepunkt, men at mye av det som serveres ikke svarer til forventningene. Dette er jo godt voksne mennesker som har laget mye mat selv, og som er opptatt av råvarer, sier han.

Sjekk hvordan de eldre reagerte på den nye maten i videoklippet her:

Færre ansatte, flere syke

Delikat og sunn mat er en kilde til trivsel og velvære, og kan samtidig være med på å forebygge sykdom. Men mange eldre er feil- og underernærte, selv om de bor på institusjoner der de får maten servert.

– Mamma har alltid hatt veldig god matlyst, ogspiste i utgangspunktet veldig godt når hun kom hit. Men nå vil hun ikke spise mer, forteller en av de pårørende.

Også kjøkkensjefen Dag E. Gufsre forteller at forholdene har forverret seg.

– Da jeg begynte her for 13 år siden, da tror jeg det var sju årsverk på kjøkkenet her. Og pasientene var mye friskere. Vi har blitt færre og pasientene har blitt sykere, sier han i filmen.

– Leit når noen slutter å spise

Ideen til filmteamet ble derfor at man skulle se om man kunne gjøre noe med maten – og kvaliteten på den – uten å røre budsjettene til sykehjemmet. Det aller viktigste var å sørge for bedre kommunikasjon mellom pleie- og kjøkkenpersonalet. For å hjelpe seg fikk de med seg kokk Erlend Eliassen.

– Den store utfordringen viste seg å være kommunikasjon på tvers av avdelingene. Som vi viser i filmen var det første gang sykepleierne var nede på kjøkkenet. Dette handler nok om at hverdagen tar oss alle, og at det ikke har vært en del av rutinene, sier filmskaper Jarle Eskedal.

Han forteller at de eldre presiserer at de ansatte gjør så godt de kan, og i intervjuer med personalet kommer det også fram at de er sterkt følelsesmessig engasjert i jobben sin.

– Vi opplevde at dette er veldig personlig for pleie- og kjøkkenpersonalet. De er følelsesmessig engasjert, og synes det er leit når noen slutter å spise, sier Eskedal.

Erfaringen gjort i filmen viser at de ansatte ble mer fornøyd, og at de gjerne ville ha inspirasjon. Her er kokk Erlend Eliassen sammen med noen av sykepleierne. Foto: Cynergi Film & TV

Smoothier og suppe

Han forteller at det var med enkle grep at rutinene på sykehjemmet ble endret. Bedre dialog førte til en meny tilpasset de eldre. All mat ble laget fra bunnen av, på sykehjemmets eget kjøkken.

– Vår opplevelse var også at kjøkkenpersonalet var veldig åpne for å bli inspirert. Det vi ofte ser er at det er stort fokus på middagen, men at mellommåltidene overlates til pleieavdelingene. Dette er ting som enkelt kan gjøres av kjøkkenavdelingene, og dermed ble det servert for eksempel supper og smoothier, istedenfor bare brødskiver, forteller Eskedal.

Sjekk hvordan de eldre reagerte på den nye maten i videoklippet her!

Smoothier og supper falt i smak hos beboerne på sykehjemmet i Måltidets muligheter. Foto: Cynergi Film & TV.

Ble biligere

Bedre kommunikasjon, bedre mat, og fornøyde ansatte og beboere. All erfaring tilsier at dette er kostnadskrevende?

– Den kanskje viktigste erfaringen vi gjorde var at det å lage mat fra bunnen av viste seg å komme bedre ut kostnadsmessig, sier Eskedal.

I videoen forteller en av sykepleierne at omleggingen heller ikke var særlig ressurskrevende.

God mat, laget fra bunnen av, falt i smak hos de eldre beboerne. Og best av alt - maten ble rimeligere! Foto: Cynergi Film & TV

– Krever vilje

Onsdag 2. september har filmen premiere, da den vises for en rekke inviterte gjester. I tillegg blir det politisk debatt i etterkant, der blant annet matminister Sylvi Listhaug deltar.

Målet er at diskusjon rundt mat og eldres helse skal løftes. Eskedal håper flere ser verdien av å bryte med vante rutiner, for å øke trivselen hos de eldste.

– En av de eldre sa til oss at hun trodde hun hadde mistet smaksløkene, og at hun ville gå til legen å få det sjekket, men at det nå viste det seg at det ikke kunne være tilfelle. Da vi hørte det trodde vi jo nesten ikke at det var sant, det var virkelig over all forventning, sier han, og fortsetter:

– Men det krever vilje og ressurser for å fortsette, og vi har en ambisjon nå om å inspirere lokalt ved å reise rundt å vise filmen i kommunene. Det handler i stor grad om å bare legge om rutiner.

Bedre kommunikasjon mellom pleieavdelingen og kjøkkenpersonalet har vært avgjørende for suksessen. Foto: Cynergi Film & TV

Glad for filmen

Tirsdag 25. august skrev Nrk Østlandssendingen om en undersøkelse gjennomført av Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundet. Denne viser det samme som Måltidets muligheter dokumenterer, nemlig at kokker som lager mat til eldre på sykehjem har liten innflytelse på råvarene. Et bredt flertall ber om å bli mer involvert i meny og råvarer, for å sørge for bedre kosthold for beboerne.

ExtraStiftelsens generalsekretær, Hans Christian Lillehagen, er glad for at debatten løftes.

– Dette er en viktig debatt, som har stor betydning for eldres helse. «Måltidets muligheter» dokumenterer at manglende tilrettelegging av måltidene ved en del eldreinstitusjoner, bidrar til at eldre ikke får i seg nok mat. Dette igjen gir sterkt redusert livskvalitet, sier han, og legger til:

– Jeg er glad for at Nasjonalforeningen for folkehelsen og Cynergi ville lage denne filmen. Den gir et lett forståelig innblikk i en, for mange, svært alvorlig situasjon, og jeg er stolt av at vi i ExtraStiftelsen har vært med å støtte prosjektet.

Lillehagen understreker at det er behov for mer informasjon og kunnskap om temaet.

– Det er viktig med denne typen gode ideer for å øke kunnskapsnivået, sier han.

Måltidets muligheter

  • Måltidets muligheter er laget av Cynergi Film & TV i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse.
  • Prosjektet ble støttet med 725.000 kroner av ExtraStiftelsen.
  • Premieren er onsdag 2. september.
  • Etter filmvisningen blir det debatt, der flere profilerte politikere deltar, blant annet matminister Sylvi Listhaug.