Gatejuristen oppsøker klientene der de er. Her er prosjektleder Tamar Thorud, leder for Gatejuristen Cathrine Moksnes og prosjektleder for Gatejuristen innlandet, Jørgen Markus Jørgensen. Foto: Hoan Ngoc Nguyen.

– Mennesker som sliter med rus får ofte andre problemer som holder dem tilbake, for eksempel økonomi. Mange forteller også at de ikke får hjelp noen andre steder, forteller Tamar  Thorud.

Tamar er prosjektleder for Barnas Jurist og Gatas Økonom, som drives av Gatejuristen i Oslo og støttes med midler fra Extrastiftelsen. Han ble i fjor kåret til årets samfunnsbygger av E24.

Videreutvikler konseptene

Gatejuristen tilbyr gratis rettshjelp til folk som har rusproblemer, og finnes i dag i 15 byer over hele landet. I Oslo har de også etablert Barnas Jurist og Gatas Økonom.

– Gatas Økonom bistår med alt fra å sette opp budsjett til å ta kontakt med kreditorer for å bli enig om en nedbetalingsplan eller sletting av gjeld. Barnas Jurist bistår sårbare barn og unge under 25 år og har hjulpet barn helt ned i barnehagealder, forklarer Tamar.

– Vi har mange klienter som opplever å bli sviktet av systemet, og som forteller at de i kontakt med oss føler at de har blitt hjulpet for første gang, sier Tamar.

Hjalp en ung mann tilbake i jobb

– Hva slags type saker er det Barnas Jurist arbeider med?

– Et eksempel er en 20 år gammel gutt som hadde stått utenfor skole og arbeidsliv. Han hadde klart å få seg en jobb, og arbeidsgiver var også villig til å betale for sertifikatet, noe som var en forutsetning for å utføre jobben.

Politiet sendte imidlertid en innsigelse mot at denne gutten skulle ta sertifikatet, begrunnet i at han tidligere hadde en dom på seg. Denne dommen var ikke relevant for hans evne til å kjøre bil, og vi gikk i dialog med politiet, som da trakk innsigelsen og gutten fikk beholde jobben.

– Et annet eksempel er en 12 år gammel biologisk født gutt som opplevde seg som jente. Foreldrene aksepterte ikke dette. Heldigvis tok 12-åringens søster kontakt med oss, og vi sørget for at barnet fikk mulighet til å få samtaler og veiledning med helsepersonell, forteller Tamar.

Tamar Thorud ble kåret til «årets samfunnsbygger» av E24 for sitt arbeid for vanskeligstilte. Foto: Hoan Ngoc Nguyen.

Unik frivillighetsmodell

Det er mange jus-studenter som ønsker å være frivillige for Gatejuristen og de nye prosjektene Barnas Jurist og Gatas Økonom. Det er inntak av frivillige en gang i året, og de som kommer gjennom nåløyet skal gjennom et opplæringsprogram før de skal ut og bistå klienter.

– De frivillige hos oss jobber i team, vi kobler studenter med erfarne jurister, hvor de erfarne fungerer som mentorer for studentene. Dermed får studentene bygget egen kompetanse gjennom oss. Samtidig sørger vi for at den juridiske hjelpen vi gir er gratis og av god kvalitet, forteller leder i Gatejuristen, Cathrine Moksnes.

Nå har de også fått inn sosionomer og økonomer som jobber i tverrfaglige team, og  som oppsøker klientene der de er.

– Vi samarbeider også med mange andre gode krefter, skyter Tamar inn, og nevner Skolehelsetjenesten, Røde Kors, Redd Barna og Nav.

– Vi får dermed mye frivillighet ut av prosjektene, poengterer han.

– Vi er utrolig glad for den støtten vi har fått fra ExtraStiftelsen. Hadde det ikke vært for disse midlene hadde vi ikke hatt mulighet til å hjelpe så mange som vi gjør, avslutter Cathrine.

Generalsekretær i Extrastiftelsen, Hans Christian Lillehagen, overrasket Tamar før jul med en sjekk på 750 000 til prosjektet "Ung Økonomi". Foto: Stian Amadeus Antonsen

Fakta om prosjektet

Gatejuristen drives av Kirkens Bymisjon, og finnes i dag i 15 norske byer.

I Oslo finnes nå også tilbudene Barnas Jurist og Gatas Økonom.

Gatejuristen fikk 750 000 for året 2017 til prosjektet Ung Økonomi.