Til deg som har mottatt støtte

På disse sidene har vi samlet informasjon til deg som har mottatt midler fra ExtraStiftelsen. Linkene nederst på siden gir mer informasjon.

Søkerorganisasjonens ansvar

Søkerorganisasjonen er prosjekteier, og er ansvarlig for prosjektet overfor ExtraStiftelsen. Søkerorganisasjonen får et eget tillegg fra ExtraStiftelsen for å ivareta prosjektoppfølgingen, et såkalt administrasjonstillegg.

Det forventes at søkerorganisasjon og prosjektleder samarbeider tett. Det er viktig at søkerorganisasjonen videreformidler informasjon som har betydning for gjennomføringen av prosjektet, og at prosjektleder gjør seg kjent både med ExtraStiftelsens og søkerorganisasjonens frister og krav til rapportering og regnskap.

Manglende eller mangelfull oppfølging kan medføre gebyrer og ha konsekvenser for søkerretten til organisasjonen.